Pomocné tlapky o. p. s. - asistenční psi pro zdravotně postižené

Mistrovství České republiky v Pokémonu

Partneři

Pomozte nám
Vzhledem k tomu, že náklady na pořádání mistrovství nejsou úplně malé a že se naše pole působnosti výrazně rozšířílo a tím se opět rapidně zvyšují náklady. Aktuálně máme v plánu velkou akci Pokémon ČR Tour. Turné po velkých městech republiky, kde budeme prezentovat pokémony, umožníme nejen dětem si zahrát, získat zkušenosti atp. To ovšem stojí spoustu peněz za cesty pro všechny organizátory, za ubytování (musíme začít chystat už v raních hodinách), alespoň drobné ceny pro vítěze soutěží a podobně.
Všichni, kdo se na tom podílíme to děláme ve volném čase, bez nároku na mzdu a věnujeme tomu i vlastní finanční prostředky, ale ty žel nejsou neomezené.
Pro představu, další peníze stojí třeba, doména, u turnaje diplomy pro každého účastníka, pohár, plakáty a do budoucna bychom se rádi dostali třeba k medailím, které byly původně v plánu, ale nejsou na ně peníze a třeba i drobným cenám pro účastníky
Samozřejmě nemusíte podporovat všechny naše akce. Pokud Vaše firma působí v některém z měst, ve kterém pořádáme nějakou akci, můžete přispět pouze na ni. Na stránkách pak Vaše reklama zůstane po dohodnutou dobu a na jinak bude zveřejněna na našich propagačních materiálech a přímo na místě během celého průběhu akce.
Takže jak nám můžete pomoct a co za to nabízíme.
První možností je reklama. Vzhledem k tomu, že stránky rozšířili svoji působnost, zaštiťují drobné turnaje, dělají velké celoroční akce, vyhlašují různé výsledky atp., je jejich návštěvnost vcelku vysoká.

Hlavní banner
Ukázkový banner, který vidíte na vrchu celých stránek mistrovství, i v případě otevření některého odkazu v novém okně, může dosahovat maximálně rozměrů které vidíte (745 px × 100 px), ale může být i menší, nebo jinak tvarovaný.
Pokud byste měli zájem, aby se zde nacházel Váš banner, může zde být umístěn na určitou dobu za dobrovolný příspěvek na náš účet. Detaily jsou závislé na mnoha aspektech, v případě zájmu se ozvěte.
Rovněž je možné se dohodnout na zobrazení Vaší ikonky na všech našich propagačních materiálech, případně její vyvěšení ve vámi dodané formě přímo na daných akcích

Staňte se partnerem
Vlevo dole, přímo pod menu můžete spatřit sekci Partneři. Jsou zde uvedeny společnosti, které s námi spolupracují a výrazně se podílí na kvalitě a návštěvnosti mistrovství.
Banner by měl mít rozměry pohybující se okolo 88 px × 31 px
Dále se Vaše ikonka dle dohody může objevovat na všech našich reklamních materiálech (letáky, plakáty) a rovněž může být ve vámi dodané formě a velikosti vyvěšena přímo na jednotlivých akcích.
Mezi naše partnery se můžete dostat několika způsoby, samozřejmě je možná i kombinaci, případně jiný způsob pomoci:
1. Spolupráce
Pokud jste schopní nám jakkoli pomoct, zajistit výhodné ceny pohárů, medailí, zapůjčení technického vybavení na zvláštní eventy, případně nějaké odměny pro soutěžící (můžou být přímo Vaše reklamní, dle dohody), místo zde vám právem náleží.
2. Finanční podpora
Pokud pravidelně podporujete mistrovství nějakou finanční částkou, případně jednorázově přispějete vyšší sumou peněz, váš banner rádi umístíme mezi partnery

Dobrovolný příspěvek
Poslední možnost, jak nám pomoci je poskytnout jednorázový dobrovolný příspěvek, buď na náš účet 670100-2202682387/6210 (mBank) nebo osobně přímo na mistrovství nebo kterémkoli jiném námi zašťiťovaném turnaji. Počet lidí v zemi dokazuje, že ani koruna není málo ;)

V případě zájmu o jakýkoli druh spolupráce, vyjma dobrovolného příspěvku, který můžete zaslat i bez toho, se prosím ozvěte na některý z kontaktů