Pomocné tlapky o. p. s. - asistenční psi pro zdravotně postižené

Mistrovství České republiky v Pokémonu

Partneři

NDS pravidla pro hry 4. generace:

Turnaj bude rozdělen na dvě kategorie, dle použitého způsobu tréningu. Chceme tak docílit větší zábavnosti a vyrovnanosti turnaje

1. Každý účastník musí mít některou z verzí Diamond, Pearl, Platinum, Heart Gold, Soul Silver (originální, na jazykové verzi nesejde) a v ní alespoň 5 různých* pokémonů na levelu 100.
2. Žádný z použitých pokémonů, ani hra jako celek, nesmí být nijak ovlivněna cheaty.
3. Před zahájením si hráči zaregistrují a nahlásí maximálně 6 svých různých* pokémonů (minimálně 5 z nich na lvlu 100), žádného jiného nesmí během hry použít.
4. Je povoleno zaregistrovat pouze dva pokémony ze skupiny NaS** (nadstandartní)
5. Je zakázáno hrát pokémona Arceus
6. U registrovaných pokémonů se v průběhu mistrovství nesmí měnit útoky, předměty, statistiky, ani forma (Deoxys).
7. Útoky doplňující HP aniž by ubraly soupeři je v každém zápase možné používat maximálně u 2 různých pokémonů, přičemž tito pokémoni nesmí nést předmět, který jim trvale doplňuje HP a nesmí se jednat o pokémony ze skupiny NaS**. Porušení tohoto pravidla rovná se kontumační prohře zápasu.
8. Pokémoni ze skupiny NaS nesmí nést předmět, který ze své podstaty opakovaně doplňuje HP vůbec.
9. Každý předmět musí být v partě unikátní, tzn. dva pokémoni nesmějí nést totožný.
10. Během zápasů je přísně zakázáno se s kýmoli a čímkoli radit.
11. Účastnit mistrovství se smí pouze hráč, který včas odevzdal řádně vyplněnou přihlášku.
12. Hráč si má kdykoli právo nechat rozhodčím ověřit, zda soupeř nezměnil nic u svých pokémonů, nepoužívá nepovoleného pokémona, či jinak neporušuje pravidla.
13. Hráči musí hrát čestně a férově.
14. Podmínkou účasti je slušné a sportovní chování, hráči si vzájemně nesmějí nadávat, zesměšňovat se, ani se jinak urážet.

* - různý míněno, míněno mající stejné číslo v pokédexu, různé formy, druhy a odrůdy téhož pokémona jsou stále téže pokémon. **NaS - Darkai, Deoxys, Dialga, Garchomp, Giratina, Groudon, Heatran, Ho-oh, Kyogre, Latios, Latias, Lugia, Metagross, Mew, Mewtwo, Palkia, Rayquaza, Salamance, Shaymin, Wobbuffet

Vyplněnou přihlášku prosím pošlete na Morx@pikachu.cz , popř. odevzdejte na místě před zahájením mistrovství.